Gdje sam?

POSEBAN ODGOJNI POSTUPAK - POP IGRA

POP program afirmira vršnjačku pomoć u radu s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju. Stručnjaci iz područja humanističkih znanosti i mladi pomagači - volonteri organiziraju individualnu i grupnu psihosocijalnu potporu djeci i mladima (9 - 18 godina) koji su u Igru upućeni radi poteškoća u odrastanju, neizvršavanja školskih obaveza, školskog neuspjeha, lošeg socio-ekonomskog statusa obitelji i neprihvatljivih ponašanja.


Volonteri - pomagači pomažu im u svladavanju školskog gradiva, razvijanju strategija uspješnog učenja, poboljšavanju koncentracije, poticanju motivacije za rad, podučavanju tehnika pamćenja, proširivanju područja interesa. Volonteri s mladima  zajednički smišljaju aktivnosti slobodnog vremena kako bi potaknuli kreativnost,
razvoj pozitivne slike o sebi, samopouzdanje i kompetencije mladih


Volonterima - pomagačima bit će osigurana edukacija (bazirana na komunikacijskim vještinama, nenasilnom rješavanju sukoba, timskom radu, osnovnim postavkama o civilnom društvu, nevladinim organizacijama i volonterskom radu) i podrška u osnaživanju tijekom volonterskog angažmana.

Organizator: Igra
Datum početka: 01.10.2018.
Lokacija: Sveti Duh 55, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Igra
Lokacija projekta:Sveti Duh 55, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi (9 - 18 godina)
Ciljani broj volontera:12 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.10.2018
Datum završetka:14.11.2018
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Njemački
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Sport
Drugo

Sposobnost prihvaćanja različitosti, visoka razina odgovornosti (za sebe, za druge te prema radu), pouzdanost, brižnost, duhovitost, kreativnost
Kontakt osoba: Nikolina Vodanović (nikolina.vodanovic@udrugaigra.hr)gra.hr)
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Profil volontera/ke na POP programu - Koga tražimo? • Studente/ice društveno-humanističkog usmjerenja (psihologija, socijalni rad, pedagogija, socijalna pedagogija, učiteljski studiji, komunikologija, hrvatski, engleski i njemački jezik, informatologija) • Studente/ice prirodnih znanosti (matematika, fizika, kemija, biologija…) • Mlade nezaposlene osobe • Osobe s razvijenim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama • Osobe motivirane za izravan rad s učenicima u svladavanju školskog gradiva, poboljšanje njihove socijalizacije te pomoć u konstruktivnom provođenju slobodnog vremena Volontiranje na projektu traje od listopada 2018. do lipnja 2019., a učestalost i trajanje dogovaraju se u skladu s mogućnostima volontera. Prijave se zaprimaju do 01.listopada 2018. na mail nikolina.vodanovic@udrugaigra.hr!!
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Program doprinosi popularizaciji vršnjačke pomoći, mladi volonteri su pozitivan model identifikacije, a način rada usmjeren je na psihosocijalno osnaživanje djece, mladih i njihovih roditelja.
Očekivani rezultati za volontere: Dobiti od volontiranja - Što vam omogućujemo? • Sudjelovanje u pripremnoj edukaciji za izravan rad s djecom i mladima • Druge stručne edukacije koje pruža tim udruge Igra • Praktična znanja i vještine u radu s djecom i mladima • Kontinuiranu podršku kroz supervizije i mentorstvo u našem prostoru • Sudjelovanje na organiziranim druženjima svih volontera • Stjecanje novih poznanstava i profesionalnih kontakata • Upis volonterskih sati u Volontersku knjižici • Potvrdu o kompetencijama stečenima volontiranjem

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.