Gdje sam?

Volontiranje u terapijama pomoću konja

DON KIHOT (udruga za terapije pomoću konja i (re)habilitaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom) poziva nove volontere da se pridruže velikoj donkihotovskoj obitelji!

Naime, zbog povećanog obima programa terapija pomoću konja od rujna provodimo novu edukaciju za sudjelovanje u programima terapija pomoću konja za volontere kao vodič konja i pratnja jahačima. Uz timarenje konja, spremanje konja za terapiju i sudjelovanje u terapijama, volonteri će biti upoznati i sa psihologijom konja.

Od rujna pa do kraja 2018. godine nudimo našim volonterima nakon 10 sat volonterskog rada u terapijama pomoću konja sat jahanja! Molim sve zainteresirane da se jave na broj 099/600 17 33 (Matea)

Organizator: DON KIHOT - terapije pomoću konja
Datum početka: 20.09.2018.
Lokacija: Šimunčevec bb, Dobrodol, Sesvete, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DON KIHOT - terapije pomoću konja
Lokacija projekta:Šimunčevec bb, Dobrodol, Sesvete, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 20.09.2018
Datum završetka:25.12.2018
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: Ujutro i popodne
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: Punoljetne osobe
Kontakt osoba: Matea Dremeptić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri nakon svakih 10 sati volonterskog rada imaju pravo na sat jahanja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Omogućiti što većem broju korisnika terapiju pomoću konja.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje sa terapijama pomoću konja, konjima, djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.