Gdje sam?

Pomoć starijim osobama u svakodnevnim aktivnostima

Projekt je namijenjen podizanju kvalitete života osobama starije životne dobi razvijanjem međugeneracijske solidarnosti.

Zadatak volontera bi bio pomagati osobama starije životne dobi u obavljanju poslova koje oni ne mogu sami izvršiti (svakodnevne obaveze, nabavka namirnica, obavljanje kućnih obaveza, pomoć starijim osobama u šetnji, šetanje kućnih ljubimaca ili samo ugodan razgovor..). 

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 25.09.2018.
Lokacija: Albaharijeva 2, Knežija, Trešnjevka, Cvjetno naselje

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Knežija, Trešnjevka, Cvjetno naselje
Ciljana skupina: Starije osobe
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 25.09.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Strpljenje, odgovornost
Kontakt osoba: Barbara Sajko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonterski rad će se odvijati u gradskoj četvrti Trešnjevka (Knežija, Trešnjevka, )
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz različite aktivnosti unutar ovog projekta smanjit ćemo potrebu za institucionalnom brigom za starije i nemoćne osobe i povećati njihovo zadovoljstvo života čime preveniramo pojavu različitih psihičkih poteškoća. Također, kroz aktivnosti u projektu, kao što je međusobno druženje osoba starije životne dobi i volontera smanjujemo njihovu socijalnu isključenost, odnosno preveniramo njihovu osamljenosti. Na ovakav način bi se omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost kroz koju potičemo njihovo cijelo životno učenje.
Očekivani rezultati za volontere: Usvojit će znanja i vještine koje su bitne za pomaganje osobama starije životne dobi kao i podizanje kvalitete njihovog života i prevencije socijalne izolacije i usamljenosti.
Komentar organizatora: Tražimo volontere koji su odgovorni, savjesni, strpljivi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.