Gdje sam?

Tribo Moderna- plemensko pomaganje u učenju

Projekt Tribo Moderna,u  području preventivnih programa u borbi protiv neprihvatljivog ponašanja u radu koristi elemente sportskih aktivnosti i vodeći se principima Capoiere, njene elemente koristi kao pedagoški alat za osobni i socijalni razvoj, izgradnju karaktera i interkulturalno učenje Aktivnosti se sastoje od radionica Capoiere koje pružaju korisnicima razvijanje i održavanje zdravog životnog stila te omogućuju korisno i konstruktivno provođenje slobodnog vremena, edukativnih radionica za škole, savjetovanja za roditelje, individualnog rada jednog djeteta (kada postoji potreba) s njegovim mentorom koji predstavlja podršku u odrastanju i suočavanju s izazovima odrastanja i medijskih kampanja.

Djeca uključena u projekt dobivaju podršku u svim segmentima života- pa tako i u školi. U ovom slučaju bi volonter dobio ulogu menotra jednog djeteta s kojim bi se imao obavezu naći 3xmjesečno i s njim raditi na području uspješnog usvajanja školskog gradiva kroz poučavanje o tehnikama i načinima učenja, motiviranje i pružanje podrške.

Organizator: Udruga Amazonas
Datum početka: 15.10.2018.
Lokacija: Pešćenica, Dubrava, Zaprešić, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Amazonas
Lokacija projekta:Pešćenica, Dubrava, Zaprešić, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 15.10.2018
Datum završetka:14.06.2019
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: 12-20
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

motivacija za rad s djecom
Posebni zahtjevi: Volonter mora bit punoljetna osoba
Kontakt osoba: Mia Širac: mia@amazonas.h
Web stranica: www.amazonas.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Bilo bi idealno da je volonter iz područja pomagačkih djelatnosti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Korisnicima će kroz rad s volonterima biti omogućen sveobuhvatni pristup,stoga što će osim psihosocijalne podrške kroz druge segmente programa, dobiti i podršku u području školskog gradiva.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći znanja i vještine kroz direktan rad i nošenje s izazovima rada s djetetom. Također, kroz edukacije i reflekcijske grupe će imati priliku raditi na osobnom razvoju i razvoju profesionalnih vještina.Dobit će potvrdu o volontiranju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.