Gdje sam?

Volontiraj na pedijatriji! KBC Zagreb

Klinika za pedijatriju KBC Zagreb vas poziva na edukaciju za volontiranje na programu  „Volontiraj na pedijatriji !“

„Volontiraj na pedijatriji“ je program koji je pokrenut kako bi se unaprijedilo zbrinjavanje bolesne djece i njihovih obitelji  tijekom ambulantnih pregleda.

Volonteri će pomagati djeci i roditeljima u upućivanju i snalaženju tijekom dolaska na preglede u Poliklinici Klinike za pedijatriju te provoditi kreativne i zabavne radionice sa djecom u čekaonicama.

Volonteri će raditi tijekom ambulantnih prijema u Poliklinici Klinike za pedijatriju KBC Zagreb  minimalno 8 sati mjesečno prema dogovoru  u vremenu  od 9 do 13 sati svaki radni dan.

Obaveza volontera je volontirati minimalno 8 sati mjesečno  i sudjelovanje na supervizijsko-edukacijskom  sastanku jednom mjesečno.

Organizator: KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Datum početka: 12.10.2018.
Lokacija: Poliklinika Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Lokacija projekta:Poliklinika Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Kronično i teško bolesna djeca injihove obitelji
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 12.10.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 8
Učestalost: mjesečno
Od - do: 9.00-13.00, prema dogovoru i potrebama
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: studente socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva, i drugih humanističkih usmjerenja pedagogije (2.i 3. godine dodiplomskog studija te studente diplomskog studija)
Kontakt osoba: Ivanka Gregurinčić
Web stranica: www.kbc-zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Klinika za pedijatriju KBC Zagreb poziva studente socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva i pedagogije (2.i 3. godine dodiplomskog studija te studente diplomskog studija) da postanu volonteri na programu: „Volontiraj na pedijatriji“. Prednost pri selekciji će imati volonteri koji su odgovorni, fleksibilni, imaju razvijenu brigu za kvalitetu i unaprjeđenje volonterske pozicije, sposobnost suočavanja sa promjenama i razvijenu kreativnost
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Klinika za pedijatriju KBC Zagreb veliku pažnju uz liječenje posvećuje psihosocijalnoj podršci teško i kronično oboljeloj djeci i njihovim obiteljima kroz organizirane zabavne i kreativne aktivnosti. Provođenje vremena u vedro uređenom i opremljenom prostoru s drugom djecom u zajedničkim aktivnostima pomaže u smanjenju stresa izazvanog dolaskom u bolnicu i različitim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz program „Volontiraj na pedijatriji“ steći osnovna znanja o strukturi bolnice, specifičnostima komunikacijskih vještina u bolnici, sigurnosti i infekcijama, razvoju djeteta i specifičnostima hospitalizacije, igri u bolnici i različitim kreativnim tehnikama u radu sa djecom. Volonteri će biti uključeni u mjesečnu supervizijsku podršku kao i stalnu dodatnu edukaciju o temama koje su im potrebne kako bi se osigurao njihov profesionalni napredak. Volonterima će biti osigurana podrška te će se organizirati edukacije s ciljem dobivanja novih znanja i učenja novih vještina kako bi se unaprijedio rad volontera.
Komentar organizatora: Prvi orijentacijski sastanak volontera održat će se 12.10. 2018. u 13.00 sati u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb, dvorana Mayerhofer, Glavna zgrada 4.kat, Kišpatićeva 12, Zagreb

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.