Gdje sam?

Tribo Moderna

Projekt „Tribo Moderna“ – capoeira za toleranciju i nenasilje je školski preventivni program koji koristi sportske i fizičke aktivnosti u radu s djecom. 

Aktivnosti se sastoje od radionica Capoiere koje pružaju korisnicima razvijanje i održavanje zdravog životnog stila te omogućuj korisno i konstruktivno provođenje slobodnog vremena, edukativnih radionica za djecu i njihove roditelje, individualnog rada jednog djeteta s njegovim mentorom koji predstavlja podršku u odrastanju i suočavanju s izazovima, savjetovanja i psihoterpije za roditelje  i medijskih kampanja.

Traže se volonteri viših godina pomagačkih struka ili stručnjaci, koji će imati ulogu mentora djetetu u riziku. Cilj volontera je izgraditi siguran odnos s djetetom, u kojem će djete moći razvijati svoje potencijale. 

Volonteri će steći znanja i vještine kroz direktan rad s djetetom, grupom i svladavanje zazova. Kroz edukacije i supervizije, volonteri će biti osnaženi, dobiti priliku za osobni i profesionalni rast.

Organizator: Udruga Amazonas
Datum početka: 15.10.2018.
Lokacija: Pešćenica, Dubrava, Zaprešić, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Amazonas
Lokacija projekta:Pešćenica, Dubrava, Zaprešić, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 15.10.2018
Datum završetka:15.06.2019
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: 12-20
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine

Socijalne vještine, empatija
Posebni zahtjevi: Student ili stručnjak pomagačkih struka- psihologija,pedagogija,socijalni rad, socijalna pedagogija, rehabilitacija
Kontakt osoba: Mia Širac: mia@amazonas.hr
Web stranica: www.amazonas.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Važna je motivacija i dugotrajnost volontiranja
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Korisnici projekta, koji su djeca u riziku za razvoj problema u ponašanju, će dobiti pomoć i podršku i u osjetljivom razdoblju života imati pozitivan uzor. Također, volonter će moći detektirati određene nepravilnosti u obitelji i odgoju, čime pomaže u prevenciji zlostavljanja i zanemaivanja djeteta.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će dobiti iskustvo direktnog rada s korisničkom populacijom pomagačkih struka. Bit će vođeni, dobiti svu potrebnu podršku kroz sastanke, edukacije, supervizije i individualne sastanke, kroz što će imati priliku razvijati pomagačke vještine i raditi na osobnom rastu i razvoju.
Komentar organizatora: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.