Gdje sam?

Rad volontera sa djecom oštećena sluha

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb bavi se rehabilitacijom, odgojem i obrazovanjem djece i mladeži oštećenog sluha i govora te djece s komunikacijskim teškoćama koji imaju cilj da postanu sretne,nezavisne i odgovorne osobe.

Pružanjem stručne pomoći korisnicima i njihovim obiteljima, Centar pomaže u razvoju komunikacijskih i životnih vještina koje će im omogućiti da postanu sretne, samostalne i nezavisne osobe uključene u život.

Ukoliko ste zainteresirani za rad sa djecom sa komunikacijskim teškoćama, javite nam se.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na Vašem vremenu i pomoći.

Organizator: Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Datum početka: 22.10.2018.
Lokacija: Nazorova 47, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Lokacija projekta:Nazorova 47, Zagreb
Ciljana skupina: Učenici s oštećenjem sluha
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 22.10.2018
Datum završetka:01.12.2019
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Ivana Pupić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Podrška Centru koji radi sa djecom sa posebnim potrebama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonteri stječu uvid u rad sa djecom sa komunikacijskim poteškoćama, te Centar širi svoju mrežu volontera.
Očekivani rezultati za volontere: Usvojena nova znanja i vještine, viši stupanj prihvaćanja osoba s invaliditetom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.