Gdje sam?

Mama i tata - od formata

Riječ je o projektu koji ćemo provoditi u partnerstvu s osnovnim školama (OŠ Mladost Zagreb, OŠ I.B. Mažuranić, Ogulin i OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica i Centrima za socijalnu skrb (CZCC Zagreb, CZSS Ogulin i CZSS Velika Gorica).


Projekt je usmjeren sveobuhvatnoj potpori jednoroditeljskim obiteljima, aktivnoj podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici i poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.

Podrška volontera potrebna je u aktivnosti "Učimo zajedno" - volonteri bi pomagali djeci samohranih roditelja koji su preopterećeni i ne nalaze dovoljno vremena (i snage) za redovito učenje i rad s djecom, posebno sa djecom koja imaju veću potrebu za podrškom i pomoći u savladavanju školskog gradiva.

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 15.11.2018.
Lokacija: Kombolova 13, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Kombolova 13, Zagreb
Ciljana skupina: djeca samohranih i/ili razvedenih roditelja
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 15.11.2018
Datum završetka:05.06.2019
Broj sati: 6
Učestalost: tjedno
Od - do: dogovor
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: X
Kontakt osoba: Ramona Rafajec
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri prije početka volontiranja moraju proći trening na kojem se upoznaju s profilom korisnika i načinom volontiranja. Svaki mjesec održavamo i supervizije i druženja volontera kao podršku njihovu radu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo da će volonterska podrška djeci samohranih roditelja rezultirati njihovim boljim školskim uspjehom i većim samopouzdanjem, a da će samohrani roditelj biti rasterećen jedne velike obveze i osnažen u roditeljskoj ulozi.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u radu sa djecom, razvoj komunikacijskih vještina, razvoj tzv. soft skills, sudjelovanje na edukacijama i supervizijama volontera - osnaživanje osobnih i profesionalnih kapaciteta, povezivanje s drugim volonterima Centra i dr.
Komentar organizatora: U našem su volonterskom timu i međunarodni volonteri tako da postoji mogućnost druženja, zajedničkih radionica i dr.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.