Gdje sam?

Program podrške maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama

Cilj projekta je uljepšati svakodnevnicu maligno oboljelim te starijim i nemoćnim osobama težeg socijalnog statusa.

                     

Volonterske aktivnosti bi uključivale: posjet korisnicima, razgovor, šetnju, donošenje lijekova, namirnica. Po mogućnosti prijevoz korisnika do bolnice, kod liječnika i slično.

Na projekt se mogu prijaviti sve osobe koje su senzibilizirane ili imaju želju dodatno se educirati za rad sa maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama.

Volonteri mogu biti pomagačkih zanimanja kao što su studenti i diplomirani socijalni radnici, socijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori, defektolozi, nutricionisti, sociolozi, volonteri zanimanja iz područja zdravstva i ostale osobe koje su voljne dati svoj doprinos u provedbi projekta.

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 01.01.2019.
Lokacija: Kombolova 13, Utrina, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Kombolova 13, Utrina, Zagreb
Ciljana skupina: maligno oboljele, starije i nemoćne osobe
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 01.01.2019
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru, 1-2 sata
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Antonija Pleša
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Maligno oboljele osobe svih dobnih skupina naši su korisnici kojima je radi otežanog psiho-socijalnog statusa potrebna pomoć. Pomoć kroz druženje, komunikaciju; stvaranje osjećaja bliskosti i prisutnosti. Bolja organizacija vremena i kvalitetno popunjavanje dana za socijalno isključene.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku proći edukaciju za rad sa ranjivim skupinama te supervizije sa educiranim supervizorima i gestalt terapeutima. Volonteri će kroz sudjelovanje na projektu steći određena znanja kako pristupiti maligno oboljelim osobama i ta iskustva moći implementirati kroz svoj studij/ili rad.
Komentar organizatora: /

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.