Gdje sam?

Pripremi se za maturu!

Korisnici Odjela odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih većim dijelom su polaznici srednjeg strukovnog obrazovanja u našoj ustanovi, u usmjerenjeu poslovni tajnik i telefonski operater. Obzirom na strukovno obrazovanje nužna im je dodatna priprema u predmetima koji se plažu na ispitima Državne mature kako bi što uspješnije položili prijavljene ispite.

Obzirom na navedino od velike pomoći bi im bili volonteri za pripremu ispita iz matematike i engleskog jezika - razina B (osnovna).

Organizator: Centar Vinko Bek
Datum početka: 21.01.2019.
Lokacija: Kušlanova 59a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar Vinko Bek
Lokacija projekta:Kušlanova 59a, Zagreb
Ciljana skupina: mladi srednjoškolske dobi s oštećenjem vida
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 21.01.2019
Datum završetka:01.07.2019
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 15.00 - 16.30 ili 16.30-18.00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Poželjno je iskustvo u podučavanju i/ili pripremanju za polaganje ispita Državne mature iz engleskog jezika i matematike. Za potrebe rada s korisnicima bila bi nam potrebna 2 profesora engleskog jezika i 2 profesora matematike.
Kontakt osoba: Martina Smolčić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteri će prije početka rada dobiti svu potrebnu podršku i edukaciju za rad sa slijepim i slabovidnim osobama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uvježbanost u rješavanju zadataka predviđenih za Državnu maturu prema određenim nastavnim cjelinama i postojećim materijalima za pripremu.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u podučavanju mladih, senzibiliziranje za rad s osobama s oštećenjem vida, upoznavanje rada i specifičnosti ustanove, rad u poticajnom i motivirajućem okruženju.
Komentar organizatora: Nadamo se da će volonteri prepoznati važnost uključenja u ove aktivnosti s korisnicima našeg centra!

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.