Gdje sam?

Prostor

 Udruga Suncokret-OLJIN u partnerstvu sa udrugom Ardura, Elektrostrojarskom obrtničkom školom, Srednjom školom Glina i Školom primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb u svibnju 2018. počela je s provedbom projekta „Prostor“, UP.02.1.1.04.0077.
Osnovni cilj projekta je prevencija socijalne isključenosti kroz razvoj socijalnih vještina i kompetencija posebno ranjivih skupina srednjoškolaca te edukacija stručnog osoblja koje radi s mladima uključujući i volontere.
Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz elemente projekta i aktivnosti:
• Unaprjeđenje socijalnih vještina te osnaživanje učenika srednjih strukovnih škola kako bi nakon završetka školovanja bili konkurentniji na tržištu rada (interaktivne radionice u razredu, grupni rad, kampovi u prirodi)
• Unaprjeđenje kompetencija i školskog uspjeha posebno ranjivih skupina učenika (pomoć u učenju)
• Edukacija i senzibilizacija školskog osoblja, poslodavaca i volontera o specifičnosti rada s mladima posebno ranjivim na socijalnu isključenost (edukativne radionice, panel diskusije i okrugli stolovi)

Aktivnosti projekta u koje će biti uključeni volonteri su:
edukacija putem edukativnih radionica i sudjelovanje na panel diskusijama; pružanje pomoći u učenju učenicima srednjih strukovnih škola te sudjelovanje u provedbi kampova u prirodi.

Organizator: Suncokret-OLJIN
Datum početka: 01.09.2018.
Lokacija: Jurišićeva 25, Zagreb, Kutina, Glina

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Suncokret-OLJIN
Lokacija projekta:Jurišićeva 25, Zagreb, Kutina, Glina
Ciljana skupina: učenici srednjih strukovnih škola iz posebno ranjivih skupina na socijalnu isključenost
Ciljani broj volontera:50 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 01.09.2018
Datum završetka:15.08.2019
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ljiljana Ban
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Fleksibilnost i strpljenje u pristupu i radu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Unaprjeđenje kompetencija i školskog uspjeha posebno ranjivih skupina učenika.
Očekivani rezultati za volontere: Putem sudjelovanja u edukacijama udurge te stručne podrške tijekom rada stjecanje novih znanja, vještina i iskustva u radu s posebno ranjivim skupinama mladih. Jednako tako usvajnje novih metoda rada kroz iskustvo kao što su kampovi u prirodi.
Komentar organizatora: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.