Gdje sam?

Asistent u bazenu za rad s djecom s teškoćama u razvoju

Plivački klub Natator provodi program po Halliwick konceptu za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju. Halliwick koncept je individualni pristup podučavanja u vodi svih osoba. Uloga volontera je da uz upute trenera/voditelja grupe pripomogne podučavanju djece s poteškoćama u razvoju da sudjeluju u vodenim aktivnostima te da se samostalno kreću u vodi i nauče plivati.

Ako želite znati više o našem klubu posjetite stranice www.natator.hr

Organizator: Plivački klub Natator
Datum početka: 12.02.2019.
Lokacija: Bazeni grada Zagreba, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Plivački klub Natator
Lokacija projekta:Bazeni grada Zagreba, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 12.02.2019
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: u dogovoru sa volonterom
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: motiv za rad s djecom s teškoćama u razvoju
Kontakt osoba: Ivan Perzel 091/3030-919
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Svaki volonter potpisuje Ugovor o volontiranju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Napredak djece u motoričkim sposobnostima i znanjima, samostalni plivači, napredak u terapeutske svrhe, mentalna prilagodba u vodu i zadovoljstvo u vodi.
Očekivani rezultati za volontere: PK Natator omogućit će volonterima koji volontiraju minimalno 15 sati u Halliwick programu pohađanje Temeljnog Halliwick tečaja; uvjerenje o volontiranju i volontersku knjižicu koje će moći priložiti dokumentaciji u zamolbi za posao. Svaki volonter dobit će majicu s logom kluba i mogućnost plivanja u klubskim terminima. Volonterima koji se posebno ističu nudimo mogućnost honorarnog angažmana.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.