Gdje sam?

Mladi za djecu u bolnici

Klinika za pedijatriju KBC Zagreb vas poziva da postanete volonteri na projektu „Mladi za djecu u bolnici“ u okviru programa  „Volontiraj na pedijatriji !“ 
„Volontiraj na pedijatriji“ je program koji je pokrenut kako bi se unaprijedilo zbrinjavanje bolesne djece i njihovih obitelji  tijekom ambulantnih pregleda.
Volonteri će pomagati djeci i roditeljima u upućivanju i snalaženju tijekom dolaska na preglede u Poliklinici Klinike za pedijatriju te provoditi kreativne i zabavne radionice s djecom u čekaonicama.
Volonteri će raditi tijekom ambulantnih prijema u Poliklinici Klinike za pedijatriju KBC Zagreb  minimalno 12 sati mjesečno prema dogovoru  u vremenu od 9 do 13 sati svaki radni dan. 
Prednost pri selekciji će imati volonteri koji su odgovorni, fleksibilni, imaju razvijenu brigu za kvalitetu i unaprjeđenje volonterske pozicije, sposobnost suočavanja sa promjenama i razvijenu kreativnost.

Prijave primamo na e-mail: volonteri.pedijatrija@kbc-zagreb.hr

Organizator: KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Datum početka: 22.02.2019.
Lokacija: Kišpatićeva 12, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Lokacija projekta:Kišpatićeva 12, Zagreb
Ciljana skupina: kronično i teško bolesna djeca i njihove obitelji
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 22.02.2019
Datum završetka:01.07.2019
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: studente socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva, i drugih humanističkih usmjerenja pedagogije (2.i 3. godine dodiplomskog studija te studente diplomskog studija)
Kontakt osoba: Ivanka Gregurinčić
Web stranica: http://www.dndmaksimirzg.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Klinika za pedijatriju KBC Zagreb poziva studente socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva i pedagogije i srodnih struka (2.i 3. godine dodiplomskog studija te studente diplomskog studija) da postanu volonteri na programu: „Volontiraj na pedijatriji“. Prednost pri selekciji će imati volonteri koji su odgovorni, fleksibilni, imaju razvijenu brigu za kvalitetu i unaprjeđenje volonterske pozicije, sposobnost suočavanja sa promjenama i razvijenu kreativnost
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Klinika za pedijatriju KBC Zagreb veliku pažnju uz liječenje posvećuje psihosocijalnoj podršci teško i kronično oboljeloj djeci i njihovim obiteljima kroz organizirane zabavne i kreativne aktivnosti. Provođenje vremena u vedro uređenom i opremljenom prostoru s drugom djecom u zajedničkim aktivnostima pomaže u smanjenju stresa izazvanog dolaskom u bolnicu i različitim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz program „Volontiraj na pedijatriji“ steći osnovna znanja o strukturi bolnice, specifičnostima komunikacijskih vještina u bolnici, sigurnosti i infekcijama, razvoju djeteta i specifičnostima hospitalizacije, igri u bolnici i različitim kreativnim tehnikama u radu sa djecom. Volonteri će biti uključeni u mjesečnu supervizijsku podršku kao i stalnu dodatnu edukaciju o temama koje su im potrebne kako bi se osigurao njihov profesionalni napredak. Volonterima će biti osigurana podrška te će se organizirati edukacije s ciljem dobivanja novih znanja i učenja novih vještina kako bi se unaprijedio rad volontera.
Komentar organizatora: Prvi orijentacijski sastanak volontera održat će se 06.03. 2019.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.