Gdje sam?

Učenje uz volontere

Problem usvajanja školskih vještina višeslojan je i kompleksan stoga ga je nužno sustavno provoditi kroz rad sa roditeljima, stručnjacima i djecom. Ovim programom predvidjeli smo: individualni i grupni rad s djecom, predavanja i savjetovanje za roditelje, radionice i edukacijske programe za stručnjake i volontere. 

 Olakšavanjem pristupa svoj djeci ovakvim programima dugoročno stvaramo uvjete za optimalan razvoj i na kraju kvalitetniju i potpuniju integraciju u društvo te ostvarivanje mogućnosti da djeca postanu odrasle osobe koje se mogu financijski brinuti o sebi.

Poslovi volontera uključuju upoznavanje učenika, pomoć u učenju i pisanju domaćih zadaća (dva puta na tj.) te sudjelovanje na timskim sastancima (gdje će im stručnjaci pomoći savjetima o načinu rada i metodama, prilagodbi sadržaja ovisno o djetetu i njegovim posebnim obrazovnim potrebama).

Volonteri će:  stjeći znanja o tehnikama i stilovima učenja , o pamćenju, koncentraciji i pažnji, motivaciji, razvijati  komunikacijske i organizacijske vještine,  snalaženje u radu s grupom i timskom radu.

Organizator: Udruga za razvojnu podršku "SIMUL"
Datum početka: 01.01.2020.
Lokacija: Vogelska ulica 16, 10090 Zagreb, Zagreb -zapad i okolica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za razvojnu podršku "SIMUL"
Lokacija projekta:Vogelska ulica 16, 10090 Zagreb, Zagreb -zapad i okolica
Ciljana skupina: djeca i mladi, roditelji i skrbnici
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 01.01.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 80
Učestalost: tjedno
Od - do: 11-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

pedagoško znanje
Kontakt osoba: Vlatka Kamenarić Blašković
Web stranica: udruga.simul@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: - Uspostavljanje kvalitetne i dugoročne suradnje sa institucijama s polja odgoja i obrazovanja u lokalnoj zajednici
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - stjeći i učvrstiti vještine i znanja potrebnih kako bi što lakše usvajale školsko gradivo -razvoj i ovladavanje vještinama pažnje, koncentracije i pamćenja - određivanje stila učenja te metoda koje su najprimjerenije i najefikasnije -usavršavanje postojećih te učenje novih vještina i razvoj kompetencija - Informiranost stanovnika kvarta o radu Udruge i pomoći koju mogu primiti od nas (upoznavanje lokalne zajednice, a i šire s postojanjem Udruge, njezinim ciljevima i djelatnostima)
Očekivani rezultati za volontere: - stjecanje znanja o tehnikama i stilovima učenja - stjecanje znanja o pamćenju, koncentraciji i pažnji, motivaciji - stjecanje znanja o izradi plana rada za učenike - razvijati komunikacijske i organizacijske vještine - snalaženje u radu s grupom i timskom radu

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.