Gdje sam?

Volonter/ka za podjelu letaka

 Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET

                        https://www.udruga-let.hr/wp-content/themes/let_theme/images/onama_banner_big.jpg

od 2003. teži unapređenju kvalitete života ranjivih skupina u hrvatskom društvu osmišljavajući i provodeći javnozdravstvene programe i pružajući socijalne usluge utemeljene na potrebama svojih korisnika.

Udruga provodi programe i radionice za jednoroditeljske obitelji te programe smanjenja štete. Kako bismo osigurali da informacije o našim programima dođu do što šireg broja građana potrebna nam je pomoć volontera. 

Volonteri bi trebali naše plakate i letke postaviti na području Zagreba, po oglasnim pločama u kvartovima, domovima zdravlja, ambulantama, vrtićima, školama i sl. 

Volonterski rad uključuje rad na terenu, a volontere ćemo, ako za isto postoji interes, educirati o našim projektima i problematici kojom se bavimo. 

Organizator: Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET
Datum početka: 01.06.2019.
Lokacija: Grad Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET
Lokacija projekta:Grad Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Građani
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.06.2019
Datum završetka:01.07.2019
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: Fleksibilno
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Iva Jovović
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Udruga može pokriti troškove ZET prijevoza.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Veći broj korisnika uključen u programe udruge, korisnici dolaze do korisnih informacija i podrške
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje sa projektima koje provodi udruga, nova znanja o radu sa ranjivim skupinama

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.