Gdje sam?

"Gradionice – terapeutske igre za djecu s ADHD-om"

Opći cilj Gradionica je unaprijediti socijalne vještine djece s ADHD-om, a time poboljšati i njihovo samopouzdanje, integraciju i socijalizaciju u društvu, razvoj koncentracije te poboljšati emocionalnu kontrolu i samokontrolu.

                    https://mindchamps-alliedcare.com/wp-content/uploads/2019/05/ADHD_660x440.jpg

Aktivnosti u koje će volonteri biti uključeni su:
- pažljivo odabiranje terapeutskih igara
- adekvatno podučavanje djeteta
- izvođenje terapeutskih igara s djecom

Volonterima će biti organizirana obavezna edukacija o specifičnostima djece s ADHD-om i preporukama za rad s djecom s ADHD-om te omogućena dostupnost svim materijalima.

Za volonterski rad osigurati će se potvrda o volontiranju.

Metode koje se koriste na Gradionicama su metoda zamjene uloga, metoda glume, metoda razgovora, demonstracije, igre u parovima, igre u grupi. Prilagođava se potrebama i sposobnostima svake grupe i djeteta. Uvažavaju se individualne potrebe. U veseloj atmosferi gdje se prihvaćaju različitosti uči se toleranciji, poboljšava samopouzdanje, emocionalna kontrola i samokontrola te se poboljšava socijalizacija. 

Organizator: Udruga Budenje
Datum početka: 19.10.2019.
Lokacija: Kruge 9, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Budenje
Lokacija projekta:Kruge 9, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca od 1. do 4. razreda OŠ
Ciljani broj volontera:7 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 19.10.2019
Datum završetka:07.12.2019
Broj sati: 24
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-13
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Marko Ferek
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Roditelji će dobiti povratne informacije o sudjelovanju i ponašanju djece te će dobiti savjete i smjernice za rad s djecom te će ih se po potrebi uputiti stručnjacima za dijagnostiku ili tretmane za djecu s ADHD-om.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djeca s ADHD-om će u „Gradionicama“ kroz niz terapeutskih igara: • usvojiti nove modele ponašanja • naučiti će bolje izražavati svoje osjećaje • moći će prepoznavati tuđe osjećaje te će znati kako najbolje reagirati • poboljšati komunikacijske vještine • razviti koncentraciju i samokontrolu • osvijestiti svoje snage, pozitivne osobine i sposobnosti • upoznati važnost timskog rada što će pridonijeti poboljšanju njihovih socijalnih vještina u obiteljskoj i školskoj okolini.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će se senzibilizirati za probleme djece u deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem, spoznati će važnost volontiranja te kako jednostavan angažman može pomoći djeci i obiteljima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.