Gdje sam?

Volontiraj na pedijatriji! KBC Zagreb

Klinika za pedijatriju KBC Zagreb vas poziva na edukaciju za volontiranje na programu „Volontiraj na pedijatriji !“ „Volontiraj na pedijatriji“ je program koji je pokrenut kako bi se unaprijedilo zbrinjavanje bolesne djece i njihovih obitelji tijekom ambulantnih pregleda.

                   https://champlinfoundation.org/wp-content/uploads/2017/05/Hasbro_320x224.jpg

Volonteri će pomagati djeci i roditeljima u upućivanju i snalaženju tijekom dolaska na preglede u Poliklinici Klinike za pedijatriju te provoditi kreativne i zabavne radionice sa djecom u čekaonicama.

Volonteri će raditi tijekom ambulantnih prijema u Poliklinici Klinike za pedijatriju KBC Zagreb minimalno 8 sati mjesečno prema dogovoru u vremenu od 9 do 13 sati svaki radni dan.

Obaveza volontera je volontirati minimalno 8 sati mjesečno i sudjelovanje na supervizijsko-edukacijskom sastanku jednom mjesečno.

Organizator: KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Datum početka: 13.11.2019.
Lokacija: Kišpatićeva ulica 12, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Lokacija projekta:Kišpatićeva ulica 12, Zagreb
Ciljana skupina: Kronično bolesna djeca i njihove obitelji
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 13.11.2019
Datum završetka:29.05.2020
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 9:00 - 13:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Volonteri moraju biti studenti socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva, pedagogije, Učiteljskog fakulteta
Kontakt osoba: volonteri.dnd.maksimir@gmail.com
Web stranica: https://www.kbc-zagreb.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Prijava treba sadržavati: ime i prezime, datum rođenja, godinu i smjer studija i eventualno dosadašnje iskustvo volontiranja. Osnovna edukacija i selekcija volontera će se održati tijekom studenog. Prijaviti se možete putem e-mail: volonteri.dnd.maksimir@gmail.com
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Klinika za pedijatriju KBC Zagreb veliku pažnju uz liječenje posvećuje psihosocijalnoj podršci teško i kronično oboljeloj djeci i njihovim obiteljima kroz organizirane zabavne i kreativne aktivnosti. Provođenje vremena u vedro uređenom i opremljenom prostoru s drugom djecom u zajedničkim aktivnostima pomaže u smanjenju stresa izazvanog dolaskom u bolnicu i različitim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz program „Volontiraj na pedijatriji“ steći osnovna znanja o strukturi bolnice, specifičnostima komunikacijskih vještina u bolnici, sigurnosti i infekcijama, razvoju djeteta i specifičnostima hospitalizacije, igri u bolnici i različitim kreativnim tehnikama u radu sa djecom. Volonteri će biti uključeni u mjesečnu supervizijsku podršku kao i stalnu dodatnu edukaciju o temama koje su im potrebne kako bi se osigurao njihov profesionalni napredak. Volonterima će biti osigurana podrška te će se organizirati edukacije s ciljem dobivanja novih znanja i učenja novih vještina kako bi se unaprijedio rad volontera.
Komentar organizatora: Klinika za pedijatriju KBC Zagreb poziva studente socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva, pedagogije, Učiteljskog fakulteta da postanu volonteri na programu: „Volontiraj na pedijatriji“. Prednost pri selekciji će imati volonteri koji su odgovorni, fleksibilni, imaju razvijenu brigu za kvalitetu i unaprjeđenje volonterske pozicije, sposobnost suočavanja sa promjenama i razvijenu kreativnost.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.