Gdje sam?

Crvenružica - projekt integracije djece i obitelji pripadnika romske zajednice s područja Sesveta u društvo

 

Svrha projekta je poboljšanje položaja romske nacionalne manjine koja živi na području Sesveta i njena puna integracija u društvo.

Ciljevi projekta su: Jačati roditeljske kompetencije za kvalitetniji odgoj djece i redovito pohađanje nastave; motivirati djecu iz romske zajednice da ostanu u redovnom školovanju te redovno završavaju razrede.

Volonteri bi pružali pomoć u učenju djeci jedan puta tjedno po 1 ili 2 sata u prostorima od 3 OŠ s područja Sesveta.

Organizator: Iskra - Centar za edukaciju i savjetovanje
Datum početka: 27.01.2020.
Lokacija: Rimski put 31, Zagreb , Sesvete

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Iskra - Centar za edukaciju i savjetovanje
Lokacija projekta:Rimski put 31, Zagreb , Sesvete
Ciljana skupina: djeca u dobi od 7 do 12 godina
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 27.01.2020
Datum završetka:17.06.2020
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: nema
Kontakt osoba: Željka Mazzi, 098/322-289
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Ako volonteri nemaju mjesečni prijevoz, bit će im sufinanciran trošak karte bus/tram za odlazak do mjesta provedbe projekta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšan položaj djece i obitelji pripadnika romske zajednice u društvo, poboljšan školski uspjeh djece i zaustavljeno neredovito pohađanje nastave.
Očekivani rezultati za volontere: nova znanja i iskustvo rada sa osjetljivom skupinom, mogućnosti sudjelovanja na edukacijama i seminarima koje organiziraju OCD, volonterski sati upisani u volontersku knjižicu i dobivena potvrda o volontiranju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.