Gdje sam?

Pomoć starijim osobama-učenje kompjutorskih i smatrphone vještina

Znate osnove rada na računalu, stalno ste on- line, a ni mobitel vam nije nepoznat: uključite se u naše programe i pomognite osobama starije životne dobi u usvajanju vještina i znanja potrebnih za korištenje modernih tehnologija.

Starije osobe imaju potrebu naučiti ili dodatno usavršiti osnove rada na računalu ili na mobitelu: kako upaliti računalo, kako pisati tekst, kako se koristiti internetom, mobitelom.

Projekt je namijenjen podizanju kvalitete života osoba starije životne dobi razvijanjem međugeneracijske solidarnosti i prevencijom usamljenosti. Rad će se odvijati u prostorijama Mjesnog odbora Knežija. U podučavanju osnova i vještina predviđen je individualni pristup, kako bi svaki korisnik usvojio vještine koje mu trebaju. S obzirom na individualni pristup volonteri i korisnici će se moći međusobno dogovarati o terminu poduke.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 19.02.2020.
Lokacija: Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe starije životne dobi
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 19.02.2020
Datum završetka:30.06.2020
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Odgovornost, pouzdanost
Kontakt osoba: Barbara Sajko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonterski rad će se odvijati na području Knežije, Mjesni Odbor Knežija.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz različite aktivnosti unutar ovog projekta smanjit ćemo potrebu za institucionalnom brigom za starije i nemoćne osobe i povećati njihovo zadovoljstvo života čime preveniramo pojavu različitih psihičkih poteškoća. Također, kroz aktivnosti u projektu, kao što je međusobno druženje osoba starije životne dobi i volontera smanjujemo njihovu socijalnu isključenost.
Očekivani rezultati za volontere: Usvojiti će znanja i vještine koje su bitne za pomaganje osobama starije životne dobi. Pomaganjem starijim osobama usvojiti će i novo iskustvo podučavanja i druženja sa starijim osobama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.