Gdje sam?

Pozivamo studente - buduće učitelje i profesore, na edukaciju i volontiranje u udruzi Igra!

Djeca u riziku često predstavljaju velik izazov u radu učitelja i profesora. Rad s ovom skupinom zahtjeva puno energije i drugačiji pristup koji se može naučiti s iskustvom. U sklopu formalnog obrazovanja budući učitelji i profesori nemaju priliku puno vremena posvetiti razvoju ovih vještina te im rad s ovom djecom nerijetko predstavlja jedan od najvećih izazova kad počinju samostalno raditi.

Kroz edukaciju i volontiranje u udruzi Igra cilj nam je educirati buduće učitelje i profesore za rad s djecom koja su u riziku od pojave problema u ponašanju ili već pokazuju neke znakove problema u ponašanju.

Ako si zainteresiran/a za ovaj oblik rada prijavi se za volontiranje do 1.3. putem maila anja.pecnik@udrugaigra.hr ili linka

Organizator: Igra
Datum početka: 13.03.2020.
Lokacija: Sveti Duh 55, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Igra
Lokacija projekta:Sveti Duh 55, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi u riziku
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 13.03.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: u jutarnjim i popodnevnim terminima
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Anja Pećnik
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: U našem dosadašnjem radu s ovom skupinom kontinuitet i redovitost pokazali su se ključnim aspektom u ostvarenju rezultata te će se od volontera očekivati redovitost u dolascima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Cilj nam je ovim programom pružiti podršku djeci u riziku od razvoja problema u ponašanju, kao i djeci koja već pokazuju prve znakove problema u ponašanju. Uz nedostatak adekvatne podrške ova djeca imaju izražen rizik za razvoj delinkventnog, a kasnije i kriminalnog ponašanja, kao i rizik da nikada ne postanu samostalni produktivni članovi društva. Pružanjem pravovremene podrške taj rizik može se smanjiti.
Očekivani rezultati za volontere: Ako se odlučiš na volontiranje na našem programu individualne pomoći u učenju imat ćeš priliku naučiti: - kako prepoznati dijete u riziku - koje su potrebe ove skupine djece - kako uspostaviti odnos s djetetom - kako komunicirati s roditeljima - koje su granice uloge i odgovornosti budućeg učitelja/profesora - surađivati sa stručnim suradnicima i institucijama

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.