Gdje sam?

Transition is our mission

Pučko otvoreno učilište Korak po Korak je partner na međunarodnom projektu u okviru kojega će se istraživati tema prijelaza djece iz vrtića u školu. Projekt je podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

U okviru istraživanja smo proveli intervjue s djecom pa bismo trebali volontere koji bi radili transkripte intevjua. Dakle, potrebno je preslušati 30ak audio zapisa koji traju cca 5 min i zapisati sve što se na snimci čuje. Posao će se moći odraditi i kod kuće.

Organizator: Pučko otvoreno učilište Korak po Korak
Datum početka: 01.12.2019.
Lokacija: Ilica 73, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Pučko otvoreno učilište Korak po Korak
Lokacija projekta:Ilica 73, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Ciljana skupina: odgojno obrazovni djelatnici, djeca
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.12.2019
Datum završetka:01.12.2021
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno
Od - do: nije važno
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Iva Vrbić / 099 4720 155
Web stranica: http://www.korakpokorak.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: nova saznanja u okviru ove još nedovoljno istražene teme
Očekivani rezultati za volontere: vještina preslušavanja i zapisivanja zanimljivog sadržaja
Komentar organizatora: /

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.