Gdje sam?

Zvuci sjećanja

Centar za civilne inicijative poziva zaintersirane glazbenike koji su voljni volontirati izvođenjem koncerta u dvorištu Doma za starije Sv Ana u Zagrebu za korisnike doma.

Volonterski angažman uključuje:

Izvođenje koncerta do 45 min (poželjni repertoar: evergrini domaćih pjevača poput Gabi Novak, Vice Vukov, Mišo Kovač i sl.)

Centar za civilne inicijative osigurati će edukaciju, pripremu te podršku tijekom volonterskog angažmana.

Volonterske sate upisati ćemo u volontersku knjžicu te volontere prigodno nagraditi.

Zainteresirani glazbenici mogu nam se javiti na volonteri@cci.hr ili 098 877 410 (Ivana)

Organizator: Centar za civilne inicijative
Datum početka: 12.06.2020.
Lokacija: Dom Sv Ana, Sopot, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za civilne inicijative
Lokacija projekta:Dom Sv Ana, Sopot, Zagreb
Ciljana skupina: osobe starije od 18 godina
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 12.06.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 2
Učestalost: mjesečno
Od - do: 9-10h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Kontakt osoba: Ivana
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Općenito podići će se kvaliteta usluga u domovima te zadovoljiti potrebe iz područja umjetnosti i kulture
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Održan koncert koji će uvelike podići kvalitetu života starijih osoba u instituacijama socijalne skrbi
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će spoznati dobrobiti volontiranja i ujedno će steći pozitivno iskustvo, izgraditi sliku o sebi.
Komentar organizatora: Volonterski angažman uključuje sudjelovanje na izvedbi koncerta koji traje 45min, projekt će trajati do 12 mjeseca a volonter(volonteri) može odlučiti na kojem koncertu želi sudjelovati, prvi ugovoreni je 12.6.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.