Gdje sam?

Psiholog za radionice straha s izbjeglicama

U sklopu naših aktivnosti, pružamo besplatnu pravnu pomoć tražiteljima azila tijekom njihovog procesa traženja međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Ovom prilikom tražimo volontera psihologa (1-2) koji bi se pridružio našem timu pravnika i ostalih stručnjaka najviše u djelu podrške procesu i našim korisnicima u suočavanju sa strahom kako bi bili spremniji za saslušanje pred Ministarstvom unutarnjih poslova povodom traženja azila. Neki od zadataka psihologa odnose se na:

  • osmišljavanje grupnih radionica i provođenje
  • individualna podrška pojedinim korisnicima
  • savjetovanje ostalih uključenih stručnjaka u procesu (pravnika, prevoditelja, soc. radnika...) po pitanju mentalnog zdravlja i njegovog potencijalnog utjecaja na ishode u traženju međunarodne zaštite

Organizator: Borders:none
Datum početka: 01.09.2020.
Lokacija: Siget, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Borders:none
Lokacija projekta:Siget, Zagreb
Ciljana skupina: Tražitelji azila
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.09.2020
Datum završetka:15.11.2020
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Fleksibilno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Natalija Koprtla
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Iako ćemo prednost dati psiholozima, u obzir dolaze i ostale društvene struke, odnosno pojedinci koji imaju relevantno minimalno iskustvo. Važan nam je interes za ovu ciljanu skupinu i tematiku međunarodne zaštite i ljudskih prava.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Naši korisnici imali bi direktan benefit od ove aktivnosti u smislu pozitivnih pomaka u smanjivanju straha od neizbježnih događaja u njihovom životu koji su od ključne važnosti za njihovu budućnost. Organizacija bi dobila člana tima koji bi bio nositelj prilično važnog djela aktivnosti koju provodimo.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter bi potencijalno iskusio rad s novom skupinom s kojom bi inače rijetko imao priliku doći u doticaj - tražitelji azila. Time bi povećao i svoje kompetencije u radu s marginaliziranim i ranjivim skupinama. Također, potencijalno bi imao prilike iskusiti provođenje radionica i steći vještine provođenja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.