Gdje sam?

"Korak dalje - projekt za zapošljavanje i edukaciju mladih u riziku od socijalne isključenosti"

Projekt "Korak dalje" usmjeren je osnaživanju, osposobljavanju i motiviranju mladih u riziku od socijalne isključenosti (mladih koji nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i koji nisu zaposleni, mladih s problemima u ponašanju ili mladih slabijih socioekonomskih prilika) za aktivno uključivanje u tržište rada ili povratak u obrazovanje.

Kroz uključivanje u program u ulozi mentora volontera od Vas se očekuje pružanje podrške mladoj osobi (u dobi od 15 do 29 godina) u procesu pripreme i traženja posla ili povratka u obrazovanje i to kroz kontakte "uživo", telefonom ili e-mailom, uz mogućnost iniciranja i organizacije tematskih predavanja i radionica za korisnike kluba za zapošljavanje iz područja rada i zapošljavanja te komunikacijskih vještina.

Za sve mentore - volontere uključene u projekt bit će organizirana uvodna edukacija s ciljem pripreme za rad s mladima te kontinuirana podrška stručnjaka Ambidekster kluba.

Veselimo se susretu s Vama!

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 01.01.2020.
Lokacija: Avenija Dubrava 238, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:Avenija Dubrava 238, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi u dobi od 15 do 29 godina
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 01.01.2020
Datum završetka:01.11.2020
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: 1 do 2 sata tjedno prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: martina@ambidekster.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: U cilju ostvarivanja svrhe programa molimo da se jave zainteresirani volonteri koji su u radnom odnosu, odnosno ukoliko trenutno nisu u radnom odnosu, osobe s iskustvom traženja posla i zaposlenja. Angažman mentora volontera očekuje se do studenog 2020., prosječno u trajanju od 1 sata tjedno, odnosno suklando potrebama sudionika Kluba.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz rad s mentorima volonterima korisnici kluba za zapošljavanje imati će priliku dobiti individualiziranu podršku u izradi dokumenata potrebnih za aktivno traženje posla te tijekom aktivnog istraživanja poslovnih prilika, odnosno mogućnosti nastavka školovanja i osposobljavanja. Povećanjem broja educiranih volontera omogućit će se širenje socijalne mreže i povezivanje resursa u lokalnoj zajednici što će pridonijeti osiguravanju odgovarajućeg oblika podrške korisnicima na razini organizacije.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati prilike steći iskustvo rada s mladima u riziku od socijalne isključenosti, unaprijediti komunikacijske vještine, proširiti mrežu socijalnih kontakata, povećati znanja o mogućnostima zapošljavanja mladih te dobiti uvid u način rada organizacija civilnog društva. Volonteri ostvaruju mogućnost stjecanja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, kao i Potvrde o volontiranju, sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.