Gdje sam?

Uključivanje azilanata i tražitelja azila u zajednicu

Kroz Europski fond solidarnosti provodimo volonterski projekt uključivanja azilanata i tražitelja azila u lokalnu zajednicu te tražimo jednog volontera od 18 do 30 godina koji će nam pomagati u radu sa sljedećim zadacima:

  • pomaganje na našim tečajevima programiranja - olakšavanje rada našim polaznicima i učiteljima
  • priprema materijala za sve tečajeve i radionice koje udruga provodi (uredski posao - printanje, nabavka i sl.)
  • davanje informacija našim korisnicima svakodnevno u našem uredu o našim programima i kako se mogu uključiti
  • pomaganje našim korisnicima u pisanju CV-a, otvaranju LinkedIn profila, pretraživanju poslova...
  • objava postova na našim društvenim mrežama
  • email komunikacija i komunikacija na društvenim mrežama s našim korisnicima

Volonter kojeg tražimo pripada skupini sa smanjenim mogućnostima tj. suočen/a je sa sljedećim preprekama:

  • gospodarskim (ekonomskim) preprekama
  • kulturološkim razlikama
  • društvenim preprekama
  • geografskim preprekama

Prijave do četvrtka 14.8.!

Organizator: Borders:none
Datum početka: 15.09.2020.
Lokacija: Trg senjskih uskoka 3, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Borders:none
Lokacija projekta:Trg senjskih uskoka 3, Zagreb
Ciljana skupina: Izbjeglice
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 15.09.2020
Datum završetka:15.10.2020
Broj sati: 30
Učestalost: svakodnevno
Od - do: Prema dogovorenom rasporedu
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Natasa Koprtla
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonter će imati pokrivene troškove stanovanja u iznosu do 200 eura mjesečno ili biti smješten u dijeljeni stan sa vlastitom sobom. Mjesečno će biti pokriveni troškovi prehrane u iznosu od 150 eura i džeparca u iznosu od dodatnih 150 eura. Troškovi javnog prijevoza biti će također pokriveni.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Olakšani rad korisnika i zaposlenika.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter će imati priliku steći iskustvo u radu s ranjivom skupinom. Također, prisustvovati će na tečajevima programiranja i time poboljšati digitalne vještine te imati priliku naučiuti osnove programiranja. Sudjelovat će na radionicama pisanja CV-a i izrade LinkedIn profila te će imati priliku dobiti individulano karijerno savjetovanje.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.