Gdje sam?

Volonter_ka u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja je projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), osnovan 2013. godine. 116 006 linija dostupna je svim žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja koji mogu anonimno dobiti emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te ih se po potrebi može uputiti na institucije ili udruge na po potrebi.

REGRUTACIJA:

1. PRIJAVA:
Potrebno je popuniti obrazac:
forms.gle/fLhhZmAjXfku8dNi6

2. SELEKCIJSKI RAZGOVOR:
Nakon popunjavanja obrasca prijavljeni kandidati se pozivaju na razgovor koji provode koordinatorice NPC-a s ciljem boljeg upoznavanja kandidata.

3. EDUKACIJA:
Kandidati koji zadovolje na održanom selekcijskom razgovoru biti će pozvani na višednevnu edukaciju.
Završi dio prijavnog procesa je simulacija poziva koju svaki kandidat mora proći, a procjenjuje se je li kandidat usvojio materiju s edukacija i uspio je primijeniti u praksi.

Na kraju, s kandidatima koji su zadovoljili se potpisuju volonterski ugovori.

Organizator: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Datum početka: 25.09.2020.
Lokacija: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Lokacija projekta:Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
Ciljana skupina: studenti prava/psihologije/socijalnog rada
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 25.09.2020
Datum završetka:19.10.2020
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 08:00- 12:00/12:00 - 16:00/ 16:00-20:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: odgovornost i pouzdanost
Kontakt osoba: Maja Štahan
Web stranica: pzs.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kandidati moraju prisustvovati osnovnoj edukaciji koja se sastoji od pravnog i komunikacijskog dijela. Pravni dio edukacije održat će se 23. i 24. listopada. Komunikacijski dio edukacije održatće se 06. i 07. studenog.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Nacionalni pozivni centar je od osnivanja (2013.godine) do danas pružio podršku i informacije preko 9700 pozivatelja/ica zahvaljujući radu volontera. Volonterskim programom očekuje se pružanje informacija i emocionalne podrške žrtvama, njihovim članovima obitelji i svjedocima na anonimnoj i besplatnoj 116 006 liniji svakim radnim danom od 8-20. Osim toga, očekuje se porast broja dolaznih poziva zbog javnih akcija i medijskih istupa usmjerenih na podizanje svijesti o položaju žrtava i svjedoka u RH.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri NPC-a će imati priliku sudjelovati na edukacijama koje organizira Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, samostalno te u suradnji s drugim specijaliziranim OCD-ima i institucijama koji rade sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Volonteri će unaprijediti komunikacijske vještine (tehnike aktivnog slušanja, postavljanje pitanja, asertivnost, komunikacija s ranjivim skupinama), steći pravna znanja (ZKP, KZ, Direktiva o pravima žrtava, Protokoli o postupanju u slučaju nasilja) te će dobiti uvid u funkcioniranja civilnog sektora. Postati će aktivni sudionici društva, razvijenog osjećaja za pravdu te tolerancije prema svim skupinama društva.
Komentar organizatora: Za sva pitanja možete nas kontaktirati na: npc.volonteri@gmail.com.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.