Gdje sam?

RJEŠENJE ZA 5

Opći cilj projekta: Cilj projekta je socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti.

Specifični ciljevi projekta: 1. Prevencija recidiva te uključivanje korisnika u društvenu zajednicu jačanjem njihovih kompetencija za život u zajednici

2. Senzibiliziranje javnosti za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti

3. Jačanje kompetencija stručnjaka za rad s ciljanom skupinom beskućnika ( ovisnici, bivši zatvorenici također kao podskupina beskućnika )

VOLONTERSKI ZADATCI: Volonter će potpomagati aktivnost u tzv. poludnevnom boravka za korisnike u kojem se odvijaju aktivnosti za korisnike. To je mjesto gdje će se korisnici osjetiti prihvaćenima i osobama u punom smislu, gdje će sa sebi sličnima podijeliti svoje životne priče, ali i zadovoljiti osnovne potrebe (održavanje osobne higijene, pranje rublja, konzumiranje toplih napitaka, grickalica i sl.). Zadatci volontera su prihvat korisnika, uvođenje korisnika u evidenciju projekta, upute o uslugama koje su korisniku dostupne, druženje i razgovor ako žele. Beskućnici su usamljeni ljudi kojima je ponekada i sam razgovor dovoljna pomoć.

Organizator: Udruga PET PLUS
Datum početka: 01.12.2020.
Lokacija: HARAMBAŠIĆEVA 20/1, ZAGREB

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Organizator(i): Udruga PET PLUS
Lokacija projekta:HARAMBAŠIĆEVA 20/1, ZAGREB
Ciljana skupina: BESKUĆNICI, OVISNICI, BIVŠI ZATVORENICI
Ciljani broj volontera:9 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.12.2020
Datum završetka:01.01.2022
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-14
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Sabina Hercigonja
Web stranica: www.rjesenjezapet.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: U slučaju kada Udruga organizira aktivnosti vezane uz beskućnike a koje nisu u sklopu projekta ali se obavlja za korisnike projekta ( kao npr. dijeljenje hrane na otvorenom) volontiranje se odvija u kasnijim večernjim satima ( 19-20h). Volonter nije obavezan sudjelovati.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projektom „Rješenje za 5“ postići se se socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti. Prevenirati će se recidiva te uključiti korisnike u društvenu zajednicu. Ojačati će se kompentencije korisnika za život u zajednici. Senzibilizirati će se javnost za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti, te će se ojačati kompetencije stručnjaka za rad sa ciljanom skupinom.
Očekivani rezultati za volontere: Sudjelovanje na radionicama za unaprjeđenje komunikacijskih vještina i empatije te produbljivanje ili razvijanje istih.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.