Gdje sam?

Priprema i koordinacija projekta vezanog uz popularizaciju znanosti i STEM

Koordinacija i praćenje aktivnosti vezanih uz razradu i pisanje projekta, komunikacija sa projektnim partnerima, sudjelovanje u osmišljavanju i predlaganju aktivnosti. Po mogućnosti osoba koja je završila prirodoslovni fakultet ili biotehnološki fakultet, ima smisla i volje za rad sa djecom i mladima, ima izražene komunikacijske vještine i zanima je popularizacija znanosti.

U prvoj fazi, volontiranje će se odvijati od kuće, važno je imati na raspolaganju računalo, pristup internetu i mobitel za potrebe komunikacije. 

Ukoliko projekt bude financiran, nudimo sudjelovanje u provedbi projekta uz mogućnost zapošljavanja.

Mole se zainteresirane osobe da se prijave putem emaila institut.vigea@gmail,com, te da pošalju motivacijsko pismo i životopis. Razgovori sa prijavljenim kandidatima će se odvijati putem Skypa. 

Cijenjene prijave molimo poslati do 16.11.2020. u podne. Odabir kandidata izvršiti će se u utorak 17.11.2020. Svi prijavljeni volonteri će biti obaviješteni u srijedu 18.11. 2020.

Organizator: ViGea
Datum početka: 18.11.2020.
Lokacija: Od kuće, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ViGea
Lokacija projekta:Od kuće, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, mladi
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 18.11.2020
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 18-20 ili po potrebi
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Organizacija rada
Podučavanje
Posebni zahtjevi: Predznanje o projektima
Kontakt osoba: Nikolina Bošnjak
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Mole se zainteresirane osobe da se prijave putem emaila institut.vigea@gmail,com, te da pošalju motivacijsko pismo i životopis. Razgovori sa prijavljenim kandidatima će se odvijati putem Skypa. Cijenjene prijave molimo poslati do 16.11.2020. u podne. Odabir kandidata izvršiti će se u utorak 17.11.2020. Svi prijavljeni volonteri će biti obaviješteni u srijedu 18.11. 2020.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - brži završetak programiranja, lakša komunikacija sa projektnim parterima, doprinos kvaliteti projekta po istemu više ljudi više zna i jasnije vidi.
Očekivani rezultati za volontere: - iskustvo u pripremi i razradi projekta, iskustvo u koordinaciji projektnih aktivnosti

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.