Gdje sam?

MALI RAZGOVORI KOJI NAS ČINE VELIKIMA!

 

MALI RAZGOVORI KOJI NAS ČINE VELIKIMA!

U Kući ljubavi, pored brige i smještaja majki i trudnica, skrb se pruža i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi od rođenja do treće godine života. Kao stručnjaci i odgojitelji svjesni smo koliko su važne prve tri godine života te koliko je bitna adekvatna i pravovremena reakcija za pravilan rast i razvoj svakog djeteta.

S ciljem prevencije nastanka poteškoće u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju Kuća ljubavi traži pomoć i podršku volontera – logopeda/student logopedije.

Zajedničkim praćenjem rasta i razvoja logoped/student logopedije bi bio pridružen član našeg tima te svojim praćenjem sudjelovao u ranoj intervenciji. Adekvatnim praćenjem uočio bi rane pokazatelje određenih odstupanja u komunikacijskom i jezično-govornom području.

Nadamo se da se vidite dijelom našeg tima te da ćete se rado odazvati na naše „male razgovore“. J

Organizator: Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Datum početka: 19.04.2021.
Lokacija: Budaševska 20, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Organizator(i): Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Lokacija projekta:Budaševska 20, Zagreb
Ciljana skupina: djeca jasličke dobi
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 19.04.2021
Datum završetka:31.12.2021
Broj sati: 20
Učestalost: mjesečno
Od - do: sukladno dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: logoped ili student završne godine ERF-a, smjer logoped
Kontakt osoba: Daniela Bukvić
Web stranica: www.czn.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Isključivo potreba za logopedom ili/i studentom završne godine ERF-a, smjer logoped
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Prevencija komunikacijskih poteškoća, rana intervencija
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva i vještina u radu s osjetljivom društvenom skupinom, stjecanje iskustva u volontiranju

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.