Gdje sam?

Volontiraj za Transparency International Hrvatska

Osnovni cilj Transparency Internationala Hrvatska je borba protiv korupcije u svim njenim pojavnim oblicima. Da bi što uspješnije sproveli svoje aktivnosti organizacija TI treba 5 volontera/ki – suradnik/ca u antikorupcijskom savjetovalištu. Volonter(ka) pruža pomoć građanima u ostvarivanju svojih prava. Odgovara na telefonske pozive građana na otvorenoj liniji, bilježi njihove pozive, te ih, ovisno o problemu, upućuje na nadležne institucije odnosno savjetuje o njihovim pravima. U vremenu kada je savjetovalište otvoreno za građanstvo, volonteri primaju najavljene građane i razgovaraju s njima o njihovim problemima. Volonteri se pritom upoznaju s pravnom problematikom i radom nevladinih organizacija, razvijaju vještine komunikacije s građanima i kompjuterske vještine, te rade u udruzi međunarodnog ugleda. Mjesto volontiranja je u uredu Transparency International Hrvatska (Ilica 35), te povremeno na terenu, prilikom organizacije kampanja, predavanja, konferencija i sličnih događanja.

Organizator: Transparency International Hrvatska
Datum početka: 25.10.2009.
Lokacija: Ilica 35, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Transparency International Hrvatska
Lokacija projekta:Ilica 35, Zagreb
Ciljana skupina: Svi
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 25.10.2009
Datum završetka:30.06.2010
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: studenti društvenog usmjerenja
Kontakt osoba: Nikolina Novak Bergler
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Program TIH-a je usko vezan uz Vladine strateške ciljeve (Nacionalne strategije borbe protiv korupcije, MUP-ov Ured za sprječavanje pranja novca, Institut za javne financije - projekt siva ekonomija, Reforma javne uprave...), te se također nadopunjuje s obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz Pakta o stabilnosti i Ugovorima s Europskom unijom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: e
Očekivani rezultati za volontere: Rezultati za volontera/ku: Poboljšane komunikacijske vještine i vještine ophođenja s korisnicima, bolji uvid u problematiku korupcije i rad s institucijama, obogaćivanje životopisa iskustvom rada u udruzi Transparency International Hrvatska.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.