Gdje sam?

Dječji Klub

Dječji klub je stručno oformljen projekt unutar programa Savjetovalište u zajednici-Savjetovalište Trešnjevka sa svrhom kreiranja, organiziranja i pružanja djeci osnovnoškolske dobi zanimljive, korisne, poučne i zabavne sadržaje unutar njihova slobodnog vremena. Spomenuti sadržaji obuhvaćaju učenje u grupama ili individualno učenje uz pomoć vršnjaka ili stručnjaka, razne društvene igre (pr. Monopoly, Čovječe ne ljuti se, Riječ na riječ i dr.), igre na kompjuteru, slušanje glazbe, čitanje, crtanje i drugi oblici likovnog izražaja, informiranje o zabavnim sadržajima u drugim ustanovama (npr. športske aktivnosti i sl.), edukativne radionice na određenu temu, i suradnja sa roditeljima po potrebi.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 04.05.2009.
Lokacija: Albaharijeva 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Zagreb
Ciljana skupina: djeca (9 - 13 godina)
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 33 volontera)
Datum početka: 04.05.2009
Datum završetka:30.06.2010
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 09:30 - 12 ili 15:00 - 18:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: Motiviranost, predanost i spremnost za rad s djecom i mladima.
Kontakt osoba: Dubravka Nikšić i Jelena Matić Zbiljski
Web stranica: www.ti-si-sunce.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt doprinosi razvoju civilnog društva, poticanju humanističkih vrijednosti, posebice na području Trešnjevke.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo da će djeca uključena u aktivnost Dječjeg kluba imati prilike na kreativna način provoditi slobodno vrijeme, naučit će nove vještine učenja i pamćenja te razviti socijalne i životne vještine. Time će se dati doprinos jačanju temeljnih ljudskih vrijednosti djece i mladih s područja Trešnjevke.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će prije početka rada proći detaljnu edukaciju iz područja rada s djecom. Dobit će znanja iz pomoći u učenju, komunikacijskih vještina, kreativnog organiziranja slobodnog vremena za djecu. Tokom rada volonteri će imati priliku sudjelovati u superviziji na kojoj će dobivati podršku, priliku za rad na sebi i rješavanje tekućih problema.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.