Gdje sam?

Sve za tebe

Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz program PHARE 2006, a provodit će se na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 12 mjeseci, s početkom 28.11.2008. godine. Glavni cilj projekta je povećati razinu uključenosti i integracije mladih u društveni i politički život, te razvoj civilnog društva u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Specifičan cilj projekta usmjeren je na izgradnju kapaciteta mladih kroz osiguran pristup relevantnim informacijama za mlade u uspostavljenim Informativnim centrima za mlade, te kroz promociju njihove uključenosti u neformalnu edukaciju, međusektorske timove i prijenos iskustava iz Europske unije u Hrvatsku. U partnerstvu s gradom Vukovarom i gradom Siskom, zajedničke aktivnosti biti će usmjerene mladima, posebice kroz: - osnivanje dva Informativna centra za mlade u Vukovaru i Sisku - redovito informiranje, savjetovanje i neformalnu edukaciju Pored spomenutog, projektne aktivnosti omogućit će: - izgradnju kapaciteta voditelja informativnih centara, posebice kroz prijenos iskustava iz EU u Hrvatsku, koji će u obliku treninga prenijeti stručnjaci i treneri iz Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih – ERYICA, kao i kroz planirane radne posjete - razvoj Informativnih centara za mlade kroz uspostavu lokalnih međusektorskih timova, te timova volontera

Organizator: PRONI Centar
Datum početka: 27.11.2008.
Lokacija: Perivoj Viktorovac b.b. 44000 Sisak, Sisak

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): PRONI Centar
Lokacija projekta:Perivoj Viktorovac b.b. 44000 Sisak, Sisak
Ciljana skupina: mladi
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 27.11.2008
Datum završetka:27.11.2009
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: /
Trajanje: Dugotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine

/
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Igor Kovač
Web stranica: www.icm-sisak.info
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Bolja informiranost mladih na području grada Siska.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetnije i brže obavljanje zadataka u području informiranja i savjetovanja mladih, budući da su aktivnosti dosta zahtjevne na svakodnevnoj osnovi
Očekivani rezultati za volontere: Sudjelovanje na edukaciji, druženje s ostalim volonterima, mogućnost sudjelovanja u studijskim posjetama unutar RH.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.