Gdje sam?

Konferencija u okviru projekta "Timovi stručne podrške ( MST) u razvoju referalnih centara za edukacijsko uključivanje djece s teškoćama u razvoju"

U skladu s procesima deinstitucionalizacije i osiguravanja djeci s teškoćama pristupačnost obrazovanju u sredini gdje žive, Udruga IDEM provodi projekt osposobljavanja stručnjaka za koordinirano provođenje, praćenje i evaluiranje edukacijske integracije. Ciljevi projekta su: unapređenje stručne podrške školama kako bi se povećala socijalna uključenost djece s teškoćama; podizanje razine edukacijske uključenosti učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja uz jačanje kadrovskih resursa timova stručne podrške školama za djecu s teškoćama. Projektnim aktivnostima formirano je 8 mobilnih stručnih timova, koji tijekom školske godine pružaju stručnu savjetodavnu podršku za učitelje i 11 asistenata u nastavi koji svakodnevno u razredu pomažu usvajanju školskog gradiva učenicima s teškoćama. 

Završna aktivnost projekta je Konferencija o metodama rada s učenicima s teškoćama radnog naziva "Podrškom do ŠKOLE ZA SVE" . konferencija se održava 08. lipnja 2009. od 09,00 do 14,00 u prostorima Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, Kaptol 29a. Osim predstavnika financijera (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi) istoj će nazočiti predstavnici lokalne samouprave, stručnjaci s područja edukacijske integracije, kao i veći broj ravnatelja i učitelja osnovnih škola s područja Zagrebačke županije.

Volont

Organizator: Udruga IDEM
Datum početka: 01.07.2008.
Lokacija: Kaptol 29a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga IDEM
Lokacija projekta:Kaptol 29a, Zagreb
Ciljana skupina: osobe uključene u proces obrazovanja učenika s teškoćama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.07.2008
Datum završetka:30.06.2009
Broj sati: 7
Učestalost: godišnje
Od - do: od 8,00 do 15,00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Jasminka Bujanović
Web stranica: www.idem.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Povećana razina znanja i vještina učitelja osnovnih škola o radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Promocija modela edukacijskog uključivanja i prava na obrazovanje u skladu s mogućnostima učenika s teškoćama
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s modelom edukacijske integracije učenika s posebnim obrazovnim potrebama
Komentar organizatora: Aktivnost za volontere je jednodnevna, za trajanja Konferencije.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.