Naše edukacije

Nudimo tri edukacije za sve zainteresirane organizacije i građane:

 

1) Upravljanje volonterskim programom

Obrazovni ciklus ‘’Upravljanje volonterskim programom za koordinatore volontera u neprofitnim organizacijama’’ u prvom je redu namijenjen koordinatorima volontera, dakle osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju i upravljaju radom volontera, odnosno onima koje žele preuzeti tu ulogu u organizaciji. Edukacija o upravljanju volonterima koju pruža VCZ uključuje višednevni obrazovni ciklus kao i savjetovanje pri uspostavljanju i/ili unaprijeđenju sustava upravljanja volonterima. Edukacija pokriva sve procese razvoja volonterskog programa u organizaciji, pri čemu se vodi briga o vrsti, specifičnostima i potrebama svake uključene organizacije. Obrazovni ciklus moguće je potpuno prilagoditi različitim organizacijskim potrebama, klimama i strukturama (veće organizacije, javne ustanove, obrazovne ustanove) odnosno radu s različitim korisnicima (inkluzivno volontiranje, volontiranje mladih, volontiranje nezaposlenih osoba i sl.).

Savjetovanje pri uvođenju/poboljšanju volonterskog programa u organizaciji obuhvaća osobnu, telefonsku i e-mail komunikaciju kroz koju se pojašnjavaju obrađene cjeline te individualizira pristup svakoj uključenoj organizaciji.

Obrazovni ciklus „Upravljanje volonterskim programom za koordinatore volontera u neprofitnim organizacijama“ izradila su četiri regionalna volonterska centra (VCZ, DKolektiv iz Osijeka, Udruga SMART – volonterski centar Rijeka i Udruga MI – volonterski centar Split), članovi osnivači Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Regionalni volonterski centri vodeće su organizacije u pružanju podrške ostalim neprofitnim organizacijama u pokretanju, provedbi i osiguranju kvalitete i održivosti volonterskih programa na području Hrvatske.

Za edukaciju o upravljanju volonterima ili više informacija možete nam se javiti na informirajse@vcz.hr

 

2) Standardi kvalitete volonterskih centara i programa

Edukacija o standardima kvalitete namijenjena je svim organizatorima volontiranja koji žele razvijati volonterske programe temeljene na kvaliteti. Glavni cilj Standarda kvalitete je osigurati kvalitetu volonterskog centra ili programa u cilju unaprjeđenja volontiranja.

Standardi kvalitete dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost rada organizacije s volonterima te doprinose unaprjeđenju vjerodostojnosti i ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluje.

Važno je napomenuti kako se ovaj proces zasniva na samoprocjeni organizatora volontiranja. Samoprocjena je usmjerena na utvrđivanje područja u volonterskim programima koja su razvijena, kao i ona koja je potrebno unaprijediti.

Standardi kvalitete za volonterske programe organizatorima volontiranja donose brojne koristi:

  • organizacija na taj način pokazuje javnosti predanost volontiranju i učinkovitom upravljanju volonterima;
  • veći ugled u lokalnoj zajednici i među donatorima;
  • povećava motivaciju volontera organizacije;
  • potiče uključivanje ljudi na volontiranje u organizaciji;
  • minimizira potencijalne rizike koji proizlaze iz uključivanja volontera.

U primjeni Standarda kvalitete ključnu ulogu ima koordinator volontera.

Za edukaciju o standardima kvalitete volonterskih centara i programa ili više informacija možete nam se javiti na informirajse@vcz.hr

 

3) Biti volonter

“Biti volonter” je orijentacijska edukacija za sve građane i građanke zainteresirane za volontiranje. Na edukaciji prolazimo:

  • što je volonterstvo
  • osnove Zakona o volontiranju
  • što je i čemu služi volonterska knjižica
  • gdje pronaći volonterske prilike

Ovu edukaciju provodimo minimalno jednom godišnje, za iduću pratite najave na našem webu i društvenim mrežama.