Gdje sam?

KONTEJNER / biro suvremene umjetničke prakse

Kvaternikov trg 2
10000 Zagreb
T: 01-7788204
F: 01-7788204
E: vlasta.cirkveni [at] gmail.com
URL: www.kontejner.org

Umjetnička udruga KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse je nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi suvremenom intermedijskom i interdisciplinarnom umjetnošću na polju umjetnosti i tehnologija, umjetnosti i znanosti te tjelesne umjetnosti. KONTEJNER je od osnutka 2002. godine kurirao i organizirao preko četrdeset zapaženih grupnih i samostalnih izložbi, festivala, predavanja i prezentacija priznatih međunarodnih i domaćih umjetnika i teoretičara.

Izdvojeni projekti