Gdje sam?

PETRINE PLETILJE, udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture

Svibovac 8, Zagreb
10 000 Zagreb
T: 01 4683 664
F: 01 4683 664
E: petplet [at] gmail.com

Udruga (neprofitna, nestranačka, nevladina) se bavi promicanjem i zaštitom hrvatske kulture, etno baštine i tradicijskih obrta i zanata između ostalog i kroz projekt Hrvatska kuća - Materina priča

Nema povezanih projekata.