Gdje sam?

dječji vrtić Vrbik

Gagarinov put 10
10000 Zagreb
T: 091/6199-540
F: 01/619-86-86
E: davorka.crnkovic [at] vrtic-vrbik.hr
URL: vrtic-vrbik.hr

Dječji vrtić Vrbik započeo je radom 1963. godine. Sedamdesetih godina, otvaranjem objekta na Prisavlju proširuje se obuhvat djece koji će svoj puni kapacitet doseći početkom osamdesetih, otvaranjem objekta na Gagarinovom putu (danas centralni objekt i uprava Vrtića).

Tijekom proteklih pedeset godina Vrtić se mijenjao u skladu s promjenama u društvu, što je utjecalo i na oblikovanje odgojno-obrazovnog kurikuluma. Devedesetih godina, zahvaljujući Humanističko-razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja i obrazovanja, dolazi do demokratizacije djelatnosti. To znači da započinje proces revizije postojećeg kurikuluma, ali i uvođenje novih pristupa i kurikuluma alternativnih pedagoških pravaca. Danas se kurikulum Vrtića temelji na vrijednostima koje izražavaju poštivanje entiteta djeteta, obitelji i zajednice, te prava na razvoj, sudjelovanje i zaštitu.

Zbog iznimna doprinosa razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja, osobito u području integracije djece s teškoćama u razvoju u Redoviti i Montessori program, vrtiću je pripala Nagrada Grada Zagreba za 1994. godinu.

Uza svoju dugogodišnju djelatnost Vježbaonice za Učiteljski, Filozofski i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet te Zdravstveno veleučilište Sveučilišta u Zagrebu, Vrtić u 2014. godini proširuje djelatnost kroz „Stručno-razvojni centar za unaprjeđivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika prema pedagoškoj koncepciji Marije Montessori“.

Izdvojeni projekti