Gdje sam?

Udruga Franak

Siječanjska 17
10000 Zagreb
T: 01/779-4831
F: 01/779-4831
E: ured.uf [at] gmail.com
URL: http://udrugafranak.hr/

Udruga Franak je osnovana radi promicanja, unaprjeđenja, zaštite i ostvarivanja prava potrošača korisnika usluga kreditnih i financijskih institucija, u skladu sa pravnom regulativom Republike Hrvatske te pravnom stečevinom Europske Unije.

Izdvojeni projekti