Gdje sam?

Hrvatska udruga prijatelja hospicija

Hirčeva 1
10 000 Zagreb
T: + 385 (1) 23 44 835/23 44 836
F: + 385 (1) 23 44 835/23 44 836
E: huphzagreb [at] gmail.com
URL: www.hospicij-hrvatska.hr

Hrvatska udruga prijatelja hospicija dobrovoljna je socijalno-medicinska, samostalna i neprofitna udruga fizickih i pravnih osoba, osnovana radi ostvarenja zaštite i unapređenja materijalnih, zdravstvenih i socijalnih prava šticenika Udruge, tj.od samog osnutka Udruga se bavi poboljšanjem kvalitete života neizljecivih, kronicnih, umirucih bolesnika i clanova njihovih obitelji na podrucju Grada Zagreba i Zagrebacke županije. Pokušavamo pomoci u ublažavanju neugodnih simptoma, posebno boli. Naglasak nije na smrti, vec na kvaliteti života u posljednjim mjesecima, nerijetko i danima. Korisnicima i njihovim obiteljima pružamo i psihosocijalnu podršku. Udruga se financira putem programa i projekata domacih i inozemnih donatora te donacija fizickih i pravnih osoba.

Izdvojeni projekti