Gdje sam?

Festival tolerancije - JFF Zagreb

Vojnovićeva 15
10000 Zagreb
T: + 385 1 48 136 58
F: + 385 1 48 136 58
E: info [at] jff-zagreb.hr
URL: http://festivaloftolerance.com/

Udruga Festival suvremenog židovskog filma (FSŽF) Zagreb neprofitna je nevladina udruga osnovana 2008. godine u Zagrebu koja već čitavo desetljeće organizira razne kulturne i edukativne programe u Hrvatskoj i šire. Kroz svoje aktivnosti, udruga angažirano vrši edukaciju o holokaustu te jasno progovara o društvenim problemima današnjice, poput diskriminacije manjinskih skupina, ksenofobije, poteškoća u integraciji osoba s invaliditetom, izbjeglica, azilanata i ugroženih skupina te odnosa društva prema trećoj životnoj dobi, težeći ka razvijenom društvu.
Najpoznatiji projekt udruge je Festival tolerancije, koji je do danas organiziran 21 put u 6 različitih država, okupivši pritom gotovo 150.000 posjetitelja.
Udruga organizira filmske projekcije, izložbe, edukativna predavanja i radionice o holokaustu za mlade, glazbene programe, panel diskusije, okrugle stolove te predstavljanja knjiga, potičući volontiranje svih dobnih, etničkih, religijskih i socijalnih skupina.

Izdvojeni projekti