Gdje sam?

Sretna mama

Mirka Deanovića 19
10040 Zagreb
T: 098 651 516
E: amisic7 [at] gmail.com
URL: www.sretnamama.hr

Sretna mama je informativni portal istoimene udruge SRETNA MAMA koji promiče teme od interesa žena. Cilj je podizanje svijesti javnosti o važnosti jednakog tretmana samohranih majki, zaposlenih majki, majki općenito,žena općenito prilikom zapošljavanja, podizanje svijesti javnosti o problemima s kojima se susreću žene u organizaciji svakodnevnog života, informiranje opće i ciljne javnosti o pravima i potrebama žena, promicanje jednakih prava u zapošljavanju samohranih majki, promicanje modela i programa koji će poboljšati status samohranih majki i općenito žena u društvu te na taj način učiniti i društvo kvalitetnijim.

Izdvojeni projekti