Gdje sam?

Inicijativa za engleski jezik i kulturu

Trg JJ Strossmayera 5
10 000 Zagreb Zagreb
T: 01 4818 542
E: inicijativazaengleski [at] gmail.com
URL: www.english.hr

Mi smo udruga koja se bavi promicanjem i edukacijom građana o engelskom jeziku i kulturi. Kroz razna događanja, radionice, okrugle stolove, edukacije nastojimo ljudima približiti sve vezano uz države engelskog govornog područja. Tako, npr, ove godine obilježavamo i Irski Dan Sv Patrika.

Izdvojeni projekti