Gdje sam?

Centar kulture na Peščenici KNAP

Ivanićgradska 41a
10000 Zagreb
T: 01/2303122
F: 01/2317354
E: centar [at] knap.hr
URL: www.knap.hr

2015. Kulturni centar Peščenica mijenja ime u Centar kulture na Peščenici - Knap
Centar kulture na Peščenici osnovan je 1955. godine. Od tada djeluje u kreiranju kulturnih i obrazovnih programa za djecu, mlade, odrasle i treću životnu dob, na području Peščenica – Žitnjak i šire.

Misija Centra Knap je podići razinu svijesti o kulturi te educirati stanovnike gradske četvrti Peščenica - Žitnjak o važnosti i vrijednostima koje ona donosi, te pružiti kvalitetne sadržaje kojima građani mogu ispuniti slobodno vrijeme.
Dosadašnji uspjesi su neupitni te je cilj Centra širiti mrežu aktivnosti a samim tim i mrežu partnerstva, kako bi bio još uspješniji u ostvarivanju ciljeva. Centar uspješno surađuje s lokalnom samoupravom, udrugama, knjižnicom, školama, pa i pojedinim lokalnim tvrtkama. Centar Knap ima široko polje djelovanja te se njegov rad bazira na organiziranju većih i manjih akcija i manifestacija kao što su: Dani Pešče, Volim Peščenicu, Pešča Campus, otvaranje Hall of Famea.
Kazalište Knap i Galerija događanja svojim djelovanjem pokrivaju ne samo područje Peščenica – Žitnjak već su njihovi programi usmjereni publici cijelog grada i šire.
Velik dio programa odvija se u kreativnim radionicama od plesnih, likovnih, dramskih, glazbenih do radionica urbane kulture.
Glazbena događanja i koncerti također su dio programa koji se kontinuirano održavaju u Centru kulture na Peščenici.

Izdvojeni projekti