Gdje sam?

Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Stjepana Radića 16
31000 Osijek
T: 031626635
E: info [at] hcrv.hr
URL: www.hcrv.hr

Hrvatski centar za razvoj volonterstva doprinosi izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana.Osnovna misija Centra je predvoditi razvoj i pružiti podršku jačanju resursa za afirmaciju volonterstva u Republici Hrvatskoj. Centar doprinosi razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz:
- promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva,
- utjecaj na javne politike i pravno okruženje,
- uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara,
- kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva,
- postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva.
- iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva.

Izdvojeni projekti