Gdje sam?

Hrvatsko-Irska kulturološka udruga

Tkalčićeva 37
10 000 Zagreb
T: 01 4818 542
F: 01 4828 819
E: stpatricksdayzagreb [at] gmail.com
URL: www.st-patricks.hr

Sveti Patrick je irski svetac zaštitnik, i pored Svetog Nikole i Svetog Valentina, jedan je od
najpopularnijih svjetskih svetaca. Danas je Dan Sv. Patricka svjetski blagdan, koji se slavi i van engleskog govornog područja (npr. Japan, Rusija), gdje nema mnogo irskih doseljenika (za razliku od Australije, Kanade i Amerike, gdje su najviše rasprostranjeni). Razloge ne treba dugo tražiti jer se upravo proslave tih blagdana vežu za veselu glazbu, prijateljstvo i uopće pozitivnu energiju. Danas se najpoznatija parada održava upravo u Dublinu, s višemilijunskim brojem posjetitelja.

Organizirana proslava na otvorenom pokazala se izuzetno interesantna hrvatskim građanima. Na prvoj proslavi Dana Sv. Patricka, koja se održala 18.03.2006. na Paviljonu na Zrinjevcu u organizaciji Udruge, procijenjeni broj posjetitelja, usprkos hladnoći i zimi, bio je oko 5 000 građana. 2007. godine organizirali smo cjelodnevni Festival, na kojem je procijenjeni broj građana kroz čitav dan bio oko 15 000 posjetitelja kroz dan, a organizirali smo i čitavi Irski tjedan na Cvjetnom trgu, te je sam događaj bio i na taj način promoviran te je mnogo više ljudi vidjelo i prisustvovalo događanju. I prošle godine imali smo veoma znatan odaziv građana te mnogo dobre zabave.

Izdvojeni projekti