Gdje sam?

Udruga BIOM

Preradovićeva 34
10000 Zagreb
T: 4100018
F: 4100018
E: tena.milicevic [at] biom.hr
URL: www.biom.hr

Udruga BIOM djeluje na polju zaštite prirode, prvenstveno životinja i njihovih staništa. Aktivnosti Udruge su edukacija i popularizacija te stručni i znanstveni rad. Udruga se najviše bavi divljim pticama.

Izdvojeni projekti