Gdje sam?

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"

Avenija Marina Držića 71/A
10 000 ZAGREB
T: 091 594 7288
F: 01 665 2919
E: administracija [at] zamisli.hr
URL: www.zamisli.hr

Udruga Zamisli osnovana je u travnju 2005. godine s ciljem promicanja kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom. Naša vizija su mladi s invaliditetom uključeni u sustav obrazovanja sa svom potrebnom tehničkom i materijalnom podrškom.
Kroz svoj rad razvijamo dva centra: Centar podrške- koji se temelji na programima tehničke pomoći studentima s invaliditetom te Centar za informiranja mladih- koji se temelji na aktivnosti Info- centra za mlade Zagreb i Savjetovališta za mlade s invaliditetom.
Pomaganje članovima počinjemo prilagodbom literature za slijepe i slabovidne studente u 2005. godini. Obilježavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. prosinca 2005. organizirali smo kino projekciju pristupačnu slijepim osobama, čime započinjemo program prilagodbe dramskih umjetnosti slijepim osobama „Slušam, dakle vidim“. Aktivnost organiziranog prijevoza za studente i mlade na edukaciji koji se otežano kreću uvodimo 2006. godine. Te godine smo kupili i brajev pisač čime omogućujemo tiskanje potrebnih materijala na brajici.
Godine 2007. potaknuti iskustvima međunarodne suradnje izradili smo i objavili na web stranici Brošuru: Kako pristupiti studentu s invaliditetom.
Od 2010. godine pokrenuli smo Savjetovalište, gdje je osigurana pomoć psihologa i socijalne radnice te kolega s iskustvom za sve mlade s invaliditetom, i to kroz individualni, grupni i elektronski rad. Zad

Izdvojeni projekti