Gdje sam?

Krug ljubavi

Kozarčeve Tene 47
10000 Zagreb
T: /
F: /
E: nikolina.tomasko [at] krugljubavi.hr
URL: https://www.krugljubavi.hr/indexHR.html

Krug ljubavi je humanitarna organizacija koja pomaže siromašnoj djeci diljem svijeta pružajući im mogućnost obrazovanja, potreban školski pribor, redovite obroke i medicinsku pomoć putem mjesečnih ili godišnjih sponzorstava ili donacija.

Izdvojeni projekti