Gdje sam?

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Albaharijeva 2
10 000 Zagreb
T: 01 3837 873
E: info [at] ti-si-sunce.hr
URL: www.ti-si-sunce.hr

Svrha djelovanja „Sunca“ je poticanje ljudskih vrijednosti i razvoja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica. Područja rada i djelovanja su pružanje psihosocijalne, socio-pedagoške, psihološke i defektološke pomoći i podrške kroz organiziranje i održavanje predavanja, seminara, radionica i edukacija, te savjetovanja i terapije s pojedincima i obiteljima, organiziranje i provođenje prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju te rada s osobama s drugim teškoćama u razvoju i socijalnoj integraciji, provođenje programa s područja odgojno-obrazovnog, psihosocijalnog, informativnog, kreativnog i umjetničkog, rekreativnog, zabavnog, kulturnog i humanitarnog rada te druženja, radnih aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena za sve uzraste, edukacija i stručno usavršavanje profesionalaca, budućih profesionalaca i volontera u području psihosocijalnog, odgojnog, obrazovnog, savjetodavnog i socio-pedagoškog rada, te druge djelatnosti u skladu sa ciljevima udruge.

Izdvojeni projekti