Gdje sam?

Privatnost i uvjeti korištenja

VCZ će dobivene podatke koristiti za vođenje baze podataka o volonterima/kama, organizatorima volontiranja i volonterskim projektima, evidenciju o izvršenom volontiranju te za povezivanje volontera/ki s odgovarajućim volonterskim projektom.

Svako korištenje internetske stranice www.vcz.hr (u daljnjem tekstu: internetska stranica) podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na internetskoj stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog i pisanog pristanka VCZ-a.

VCZ će uložiti razuman napor kako bi se na internetskoj stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. VCZ neće biti odgovoran ni za kakve izravne ili neizravne, slučajne ili posljedične,  imovinske ili materijalne štete koja bi proizišla iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja internetske stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova stranica sadrži informacije trećih strana i veze do drugih Internetskih stranica nad kojima VCZ nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. VCZ nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za takve informacije.

Usluge koje pruža internetska stranica namijenjene su u prvom redu volonterima/kama i organizatorima volontiranja.

Maloljetni volonteri/ke obvezni su ostaviti kontakt podatke svojeg roditelja ili skrbnika prilikom prijave u bazu podataka putem registracijskog obrasca.

VCZ odobrava pristup uslugama namijenjenim organizatorima volontiranja (registracija organizacije i objavljivanje projekata, traženje volontera/ki evaluacija projekata i ostale) u pravilu isključivo onim organzacijama koje su predviđene kao organizatori volontiranja u Zakonu o volonterstvu, NN 58/2007. VCZ ima pravo odbiti pristup bazi podataka svim orgaizacijama koje ne zadovoljavaju ovaj kriterij.

VCZ je organizacija civilnog društva čiji je primarni cilj razvoj volonterstva i unaprijeđenje položaja volontera/ki u društvu. Odobravanjem pristupa bazi podataka te usluzi objavljivanja projekata VCZ ne preuzima niti se može smatrati da podupire ili odobrava politička, ideološka, vjerska i ina uvjerenja korisnika baze podataka.

VCZ zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.